Arkiv | Kalendarium | Regionförbundet Uppsala län       Svenska

   Kalendarium

Kalendarium

Välj år:  1900 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Välj månad  Mars

Mars 2015

2015-03-24
 
Seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport
 
Näringslivets hus, Storgatan 19, 114 51 Stockholm
 
Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium om Kunskapslägesrapport 2015.

 
2015-03-26
 
Seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall
 
Solna strandväg 96, Solna
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bjuder in intressenter till ett seminarium om
nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige.

Syftet med mötet är att ge intressenter tillfälle att muntligen ge synpunkter på den
nationella planen för allt radioaktivt avfall innan den fastställs och notifieras till EU-kommissionen.

Seminariet hålls i lokal Fogdö på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna.

 Information
Kalendariet är bara tillgängligt på svenska och engelska.


  Skriv ut sidan                        

   Postadress: Regionförbundet Uppsala län, Box 1843, 751 48 Uppsala | Tel: 018-18 21 00 | Fax: 018-18 21 15
E-post: info@slutforvaret.se | Producerad av JNet Solutions | Senast uppdaterad 2015-03-14